Now you can Subscribe using RSS

Submit your Email

Contact Us

April
Trung tâm Tham vấn nghiên cứu và phát triển cộng đồng (CoRE)

Địa chỉ: Tầng 6, A1, Tòa Indochina Plaza Hà Nội, 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại:  +84902204344

Email: hello@corevn.org

Facebook: https://www.facebook.com/corecommunity.vn


Coprights @ CoRE 2013,