Now you can Subscribe using RSS

Submit your Email

VAI TRÒ GIỚI LÀ GÌ?

Nguyễn Lân

 


Vai trò gii là gì? Vì sao nam gii li b kìm hãm bc l s yếu đui ca bn thân?

VY VAI TRÒ GII LÀ GÌ?

 

Trong quá trình ln lên, chúng ta đã quen vi nhng hình nh trong gia đình như m nu cơm, b sa đin hay ngoài xã hi như cô bán hàng, chú lái xe, chú th xây, Bi vì thế, mt s người nghĩ rng đặc đim ca gii tính sinh hc s quy định tính cht công vic mà người đó làm.

Dù nam và nữ đều có th tham gia vào mi hot động ca đời sng xã hi, tuy nhiên nhng quan nim, các chun mc xã hi đã làm nh hưởng đến mc độ tham gia ca h trong các loi công vic khác nhau. Nhng công vic mà họ đảm nhn được gi là vai trò gii. Vì vy, vai trò gii là “tp hp các hành vi ng x mà xã hi mong đợi nam và n liên quan đến nhng đặc đim gii tính và năng lc mà xã hi coi là thuc v nam gii hoc ph n (tr em trai hoc tr em gái) trong mt xã hi hoc mt nn văn hoá c th nào đó. Hay nói cách khác, vai trò gii là nhng chun mc v cách hành x, ăn mc và li nói da trên gii tính mc định. Ph biến nht là chun mc ph n phi n tính và du dàng còn “đàn ông phi mnh mẽ”.

 

ĐÀN ÔNG THÌ PHI MNH MẼ”?

T nh, nhng bé trai luôn được dy rng: Con trai thì không được khóc hay th hin cm xúc quá ủy m, yếu đui! Làm con trai thì phi quyết đoán, không được do d! Phi mnh m trong mi hoàn cnh, mi tình hung!. Vì vy nhng vai trò gii” đó đã b xã hi áp đặt lên nam gii, tr thành mt khuôn mu chun mc ca mt Người đàn ông thc thụ”.

Dù là nam hay n thì h cũng đều có nhng tri nghim v s gin d, bun bã và s hãi thường xuyên ging như nhau, nhưng đối vi nam gii, h ch bc l cm xúc gin d, và h phi t trn áp bn thân vi ni bun và ni s hãi, buc phi che giu cm xúc và không cho người khác thy họ đang gp khó khăn. Vì thế mi ln phái nam tr nên yếu đui, h buc phi thu ni đau li, gng lên chu đựng và phi gii quyết vn đề mt mình, đôi lúc vic áp đặt vai trò gii tr nên nng nề đến mc phái nam có suy nghĩ t chán ghét và ph nhn nhng cm xúc tiêu cc ca mình.

 

ĐÀN ÔNG CŨNG CN ĐƯỢC TÔN TRNG KHI H TR NÊN YU ĐUI

Tuy nhiên, đã là con người thì ai cũng có nhng lúc yếu đui, tiêu cc, và nhng lúc như thế không ai cm cn chúng ta th hin cm xúc ca mình.

N din viên Emma Watson đã tng nói: "Tôi ghét câu nói đàn ông không có quyn khóc. S tht kinh khng khi h không th bày t hay nói v cm xúc ca mình. Bi vic th hin cm xúc không làm cho chúng ta yếu đi, nó khiến chúng ta sng tht vi mình hơn. Nếu bn có mt trái tim đập trong lng ngc và bn quan tâm đến điu đó, nó là mt điu tuyt vi".

Vì vy, dù là ph n hay đàn ông thì cũng phi biết tôn trng cm xúc ca bn thân mình, đó là cách để chúng ta yêu bn thân và tôn trng chính con người mình. Khi là chính mình, ta mi được nhng người xung quanh tôn trng và thu hiu hơn, khi biết làm ch cm xúc thì chúng ta mi biết cách làm ch cuc sng, s nghip và đam mê ca bn thân.

 

#Chữalành #chữalành #healing #talk #chữalànhđứatrẻbêntrongbạn #contrai #mentalhealth #khóc #corecommunity #dailylife #cry #teatalkvietnam #chualanhtamhon #HETALKS #teatalk #hetalks

 

Nguyễn Lân / Author & Editor

Trung tâm Tham vấn, Nghiên cứu và Phát triển Cộng đồng (CoRE) là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận được thành lập năm 2013, hoạt động dưới sự bảo trợ của Doanh nghiệp Xã hội Tea Talk Việt Nam.

Coprights @ CoRE 2013,