Now you can Subscribe using RSS

Submit your Email

TUYỂN THÀNH VIÊN TEATALK&CORE

Nguyễn Lân


💓👉[TUYỂN THÀNH VIÊN TEATALK&CORE] Dự án sức khỏe tâm thần nam giới He talks - Men don’t cry unless they do tuyển cộng tác viên truyền thông 2023
 
Dự án sức khỏe tâm thần nam giới đang tuyển thành viên mới, mời bạn về team chúng mình !
🥰Nếu bạn là: 

👉Người quan tâm đến các vấn đề sức khỏe tâm thần, muốn thử sức ở lĩnh vực mới
👉Có khả năng và kinh nghiệm làm việc ở vị trí content và design
👉Đang theo học các ngành về công tác xã hội và tâm lý học
 
🥰Tham gia dự án bạn sẽ có cơ hội:
👉Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, thân thiện
👉Có cơ hội tham gia Core Team, chương trình Junior Leadership, các sự kiện team-building...
👉Thử sức với các công việc đa dạng trong lĩnh vực Marketing & Truyền thông, hoặc các lĩnh vực chuyên môn về Sức khỏe tinh thần và Phát triển cộng đồng
👉Có cơ hội tiếp xúc với các cố vấn, chuyên gia trong các lĩnh vực về công tác xã hội, tham vấn tâm lý trong nước và quốc tế
👉Đa số thời gian làm việc ONLINE giúp tiết kiệm thời gian đi lại và cân bằng việc học
👉Được nhận chứng nhận tình nguyện viên, thực tập (có dấu mộc) và thư giới thiệu của tổ chức khi hoàn thành đúng cam kết.
Mời bạn về team chúng mình để cùng tạo nên 1 cộng động khỏe mạnh về sức khỏe tâm thần nhé!
 
Thông tin chi tiết nằm ở đường link đăng kí: https://forms.gle/aDqPkrEij6EVHgcM8

Nguyễn Lân / Author & Editor

Trung tâm Tham vấn, Nghiên cứu và Phát triển Cộng đồng (CoRE) là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận được thành lập năm 2013, hoạt động dưới sự bảo trợ của Doanh nghiệp Xã hội Tea Talk Việt Nam.

Coprights @ CoRE 2013,