Now you can Subscribe using RSS

Submit your Email

WORKSHOP: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ TRUYỀN THÔNG

April

 

 

 

Với chủ đề: "Hot động tri nghim & tìm kiếm kết ni cng tác viên đào to giá tr sng và k năng sng

 

Tea Talk Vit Nam & CoRE và Play For Peace (PFP) phối hợp với CLB Nói không vi thuc lá (NSC) - Trường ĐH Y tế Công cng  thc hin bui Workshop - Hot động giáo dc và truyn thông vi chủ đề "Hot động tri nghim & Tìm kiếm kết ni cng tác viên đào to giá tr sng và k năng sng" vi s tham gia ca 2 chuyên gia - tp hun viên đến từ Ấn Độ: Swati Bhatt và Agyatmitra.

 

S kin đã thu hút được nhiu s tham gia ca rt nhiu bn tr đến t các trường đại hc khác nhau trên địa bàn Hà Ni. Mt hot động mang tính cht tri nghim và tìm kiếm kết ni cng tác viên đào to giá tr sng và k năng sng. Vi s hp tác ca các t chc chuyên nghip trong lĩnh vc giáo dc, s kin đã mang đến cho các tham d viên mt chương trình góp phn tuyên truyn giáo dc, vic lng ghép các hot động tri nghim vào quá trình xây dng hoà bình, to ra không gian thân thin, cung cp phúc li to điu kin tăng cường hc tp cm xúc xã hi, phát trin k năng sng, phát trin kh năng lãnh đạo, c vn cho thanh niên và người ln để xây dng năng lc tr thành các điu phi viên trong cng đồng.

 


April / Author & Editor

Trung tâm Tham vấn, Nghiên cứu và Phát triển Cộng đồng (CoRE) là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận được thành lập năm 2013, hoạt động dưới sự bảo trợ của Doanh nghiệp Xã hội Tea Talk Việt Nam.

Coprights @ CoRE 2013,