Now you can Subscribe using RSS

Submit your Email

HAPPY PRIDE MONTH x MEN MENTAL HEALTH MONTH

April

 

 


🏳️‍🌈   HAPPY PRIDE MONTH x MEN MENTAL HEALTH MONT 

 

[Có th bn chưa biết]

 

Tháng t hào ca Cng đồng LGBTQA+ cũng đồng thi là tháng sc khe tâm thn cho nam gii. Nam gii được cho là hiếm khi tìm kiếm s tr giúp khi đối mt vi vn đề tâm lý. Theo T chc ngăn nga t t M (AFSP - American Foundation for Suicide Prevention) nam gii có nguy cơ t t cao gp 4 ln ph n

 

💬   Đừng để rào cn gii ngăn cn bn tìm kiếm s tr giúp v mt tâm lý

 

❤️   We are here to hear

April / Author & Editor

Trung tâm Tham vấn, Nghiên cứu và Phát triển Cộng đồng (CoRE) là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận được thành lập năm 2013, hoạt động dưới sự bảo trợ của Doanh nghiệp Xã hội Tea Talk Việt Nam.

Coprights @ CoRE 2013,