Now you can Subscribe using RSS

Submit your Email

NỘI DUNG CỦA WORKSHOP TÌM ÁNH SÁNG TRONG BÓNG TỐI

Nguyễn Lân


 🌌“TÌM ÁNH SÁNG TRONG BÓNG TỐI - Finding Light in the Darkness” ONLINE WORKSHOP sẽ bao gồm các nội dung gì?

👉Workshop này có phải dành cho bạn, nếu bạn đang tìm hiểu về:

🌌 Những nỗi đau do đâu?

🌌 Đi tìm ánh sáng- Những “khoảng tối” nào bạn phải vượt qua?

🌌 Chia sẻ và thảo luận về vấn đề bạn đang gặp phải với các chuyên gia trong ngành công tác xã hội và tâm lý học.

🌌 Thực hành chăm sóc bản thân bằng Visualisation exercise

🥰Để thấu hiểu bản thân và chăm sóc sức khỏe tâm thần của bạn, cũng như thảo luận cùng các chuyên gia trong ngành tâm lý học và công tác xã hội, Tea Talk Vietnam & CoRE mời các bạn đăng kí tham gia workshop “TÌM ÁNH SÁNG TRONG BÓNG TỐI” để cùng tìm hiểu về chủ đề ĐỐI DIỆN SANG CHẤN- LÀM SAO ĐỂ AN YÊN.

—-----------------------
🎁Thông tin chung về WORKSHOP “TÌM ÁNH SÁNG TRONG BÓNG TỐI - FINDING LIGHT IN THE DARKNESS” 🎁

📅Thời gian: 9:00 AM -  12:00 AM ngày thứ Bảy, ngày 27/4/2024
📍ONLINE
📍Ngôn ngữ: Tiếng ANH (có phiên dịch tiếng việt)
Link đăng ký: https://www.teatalkvietnam.vn/2024/04/dkwstastbt.html

—-----------------
📌Để được tư vấn thêm, xin vui lòng liên hệ:
Trung tâm Tham vấn, Nghiên cứu & Phát triển Cộng đồng (CoRE)
Tea Talk Việt Nam
Facebook page:
www.fb.com/corecommunity.vn
www.fb.com/teatalkcore
Hotline: 090 220 4344 (gặp anh Lân)
Xin trân trọng cảm ơn!

—-------------
🌌 What will "Finding Light in the Darkness" ONLINE WORKSHOP include?

👉 This workshop is for you if you are exploring:

🌌 Understanding the sources of pain.

🌌 Seeking light - Which "darkness" do you need to overcome?

🌌 Sharing and discussing the issues you are facing with experts in social work and psychology.

🌌 Practicing self-care through Visualization exercises.

🥰 To better understand yourself and take care of your mental health, as well as to engage in discussions with experts in psychology and social work, Tea Talk Vietnam & CoRE invite you to register for the "Finding Light in the Darkness" workshop to explore the theme of FACING TRAUMA - HOW TO BE PEACEFUL.

—-----------------------
🎁 General Information about the "Finding Light in the Darkness" WORKSHOP 🎁
📅 Time: 9:00 AM - 12:00 PM on Saturday, April 27th, 2024
📍 ONLINE
📍 Language: English (with Vietnamese translation)
Registration Link: https://www.teatalkvietnam.vn/2024/04/dkwstastbt.html

—-----------------
📌 For further inquiries, please contact:
Community Counseling, Research & Development Center (CoRE)
Tea Talk Vietnam
Facebook page:
www.fb.com/corecommunity.vn
www.fb.com/teatalkcore
Hotline: 090 220 4344 (Mr. Lân)
Thank you for your attention!

#corecommunity #TEATALKVIETNAM  #hetalks #counseling #nonprofit #workshop #socialwork #mentalhealthtalks #TEATALKVIETNAM #mentalhealthcare

Nguyễn Lân / Author & Editor

Trung tâm Tham vấn, Nghiên cứu và Phát triển Cộng đồng (CoRE) là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận được thành lập năm 2013, hoạt động dưới sự bảo trợ của Doanh nghiệp Xã hội Tea Talk Việt Nam.

Coprights @ CoRE 2013,