Now you can Subscribe using RSS

Submit your Email

T*Ự T*Ử - RANH GIỚI MONG MANH

Nguyễn Lân

 

T*Ự T*Ử - RANH GIỚI MONG MANH

 

Talkshow Online chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng, hiểu biết về sức khỏe tâm thần đặc biệt là nam giới trong cuộc sống hàng ngày.

 

Thi gian: t 19h00 - 22h00 ngày Th Ba, 28/11/2023

Hình thức: Online

Ngôn ng: Tiếng Vit

Thông tin Talkshow: https://fb.me/e/6jqPbuvYF

Link đăng ký tham d: https://bit.ly/3srfjZK

Tham gia nhóm zalo để có các ưu đãi: https://zalo.me/g/cjjymc553

 

Đăng ký sm trước ngày: 28/11/2023

 

Để được tư vn thêm, xin vui lòng liên h:

Hotline: 090 220 4344 (gp anh Lân)

Xin trân trng cm ơn!Nguyễn Lân / Author & Editor

Trung tâm Tham vấn, Nghiên cứu và Phát triển Cộng đồng (CoRE) là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận được thành lập năm 2013, hoạt động dưới sự bảo trợ của Doanh nghiệp Xã hội Tea Talk Việt Nam.

Coprights @ CoRE 2013,