Now you can Subscribe using RSS

Submit your Email

NAM GIỚI VÀ NHỮNG ÁP LỰC ĐẰNG SAU GỌI LÀ NAM TÍNH

Nguyễn Lân

 


PODCAST "Nam giới và những áp lực đằng sau gọi là nam tính" ra mắt ngày hôm nay!!!! Đây sẽ là series trò chuyện cùng anh Ngọc Bình nhé mọi người ơi!
 
😊Sau bao ngày ấp ủ, cuối cùng thì chúng mình cũng đã hoàn thành podcast số đầu tiên.
Không để các bạn chờ lâu nữa, hãy cùng đón xem vị khách mời đặc biệt của chúng ta trên số lần này cảm nhận thế nào về chủ đề sức khoẻ tâm thần cho nam giới và lý do tại sao vấn đề sức khoẻ tâm thần cho nam giới lại cần được quan tâm nhé
😍


Nguyễn Lân / Author & Editor

Trung tâm Tham vấn, Nghiên cứu và Phát triển Cộng đồng (CoRE) là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận được thành lập năm 2013, hoạt động dưới sự bảo trợ của Doanh nghiệp Xã hội Tea Talk Việt Nam.

Coprights @ CoRE 2013,