Now you can Subscribe using RSS

Submit your Email

BỐ ƠI, NGÀY HÔM NAY CỦA BỐ THẾ NÀO?

April

 

 "Bố ơi, ngày ca b hôm nay thế nào?"

Có bao gi các bn hi b mình câu hi này? 

 


 

🏠 Trong gia đình Vit Nam truyn thng, b luôn được coi là tr ct gia đình, là người đàn ông mnh m và nghiêm khc. H dường như là nhng siêu nhân chng bao gi biết mt mi, than vãn. Ch có khi ta bt gp hình nh b lng l ngi ăn cơm mt mình dưới nhà mi ti đi làm v mun ta mi nhn ra b cũng biết mt mi, cô đơn và cn s an i quan tâm ca con cái.

 

🤭 Bn có biết rng ch mt câu hi nh quan tâm : Bố ơi! Bố ăn cơm chưa?” “Bố ơi, ngày hôm nay ca b thế nào? s mang đến động lc và nim vui cho bố để c gng mi ngày.

 

🥰 Mt người cha s không nói vi bn rng ông y yêu bn thế nào, mà ông s th hin điu đó qua tng hành động. Hãy yêu thương và quan tâm ti b mình nhiu hơn bt đầu vi câu hi đơn gin ngày hôm nay ca b thế nào? nhé!

 

 

#fatherday#happyfatherday#corecommunity#hetalks#ngaycuabo#core#TeatalkVietNam#fatherday2023April / Author & Editor

Trung tâm Tham vấn, Nghiên cứu và Phát triển Cộng đồng (CoRE) là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận được thành lập năm 2013, hoạt động dưới sự bảo trợ của Doanh nghiệp Xã hội Tea Talk Việt Nam.

Coprights @ CoRE 2013,