Now you can Subscribe using RSS

Submit your Email

THƯ MỜI THAM GIA TẬP HUẤN LÀM VIỆC VỚI TRẺ EM DỰA TRÊN HIỂU BIẾT VỀ SANG CHẤN

April

 

THƯ MỜI THAM GIA TẬP HUẤN LÀM VIỆC VỚI TRẺ EM DỰA TRÊN HIỂU BIẾT VỀ SANG CHẤN

Thuật ngữ “căng thẳng do sang chấn” thường đề cập đến phản ứng thể chất và cảm xúc của một cá nhân đối với các sự kiện đe dọa tính mạng. Ở trẻ em và trẻ vị thành niên, những trải nghiệm có thể gây ra căng thẳng sang chấn bao gồm bạo hành thể chất, bạo hành tình dục, bạo hành tình cảm, bỏ mặc, bạo lực hoặc đối xử không công bằng giữa các cá nhân, bạo lực cộng đồng và thiên tai, dịch bệnh (UNICEF, 2022). Khi còn nhỏ, nếu các em gặp sang chấn sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của não bộ. Điều này có thể gây nên những tổn hại về cấu trúc của não bộ, dẫn tới nhiều liên quan đến tổn hại về cả sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần sau này.

Một điều đáng lo ngại là việc tiếp xúc với các sự kiện đau buồn thường phổ biến ở trẻ vị thành niên, với khoảng 2/3 trẻ em và trẻ vị thành niên trên khắp thế giới cho biết đã tiếp xúc với ít nhất một sự kiện gây sang chấn (Saunders & Adams, 2014).

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc và phòng ngừa các vấn đề về sức khỏe tâm thần cho trẻ em và thanh thiếu niên, Tea Talk Việt Nam & CoRE hân hạnh được gửi tới cộng đồng Khóa tập huấn “Làm việc với trẻ em dựa trên hiểu biết về sang chấn (Working with children based on Trauma-informed Care) tại Hà Nội, diễn ra trong 2 ngày từ 19 - 20/2/2023 tại Hà Nội.

📌Thông tin chung:
Thời gian: Từ 8.30 - 17.00 các ngày 19 và 20/2/2023
Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội (Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau)
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh (có hỗ trợ phiên dịch)

📌Mục tiêu của khóa tập huấn:
Cung cấp các hiểu biết nền tảng về làm việc với trẻ dựa trên hiểu biết về sang chấn;
Hướng dẫn thực hành và vận dụng các kỹ năng cơ bản về làm việc với trẻ dựa trên hiểu biết về sang chấn trong các trường hợp điển hình.

📌Thông tin chi tiết về khóa tập huấn, vui lòng xem thêm tại đường link sau: http://bit.ly/3HUSL8M

📌Để thông tin thêm, xin vui lòng liên hệ:
TRUNG TÂM THAM VẤN, NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG (CoRE)
TEA TALK VIỆT NAM
Facebook: www.fb.com/teatalkcore hoặc www.fb.com/corecommunity.vn
Email: hello@teatalkvietnam.com
SĐT: 091 754 0227
Xin trân trọng cảm ơn!
---------------------------------------------
INVITATION FOR PARTICIPATION IN TRAINING SESSIONS ABOUT WORKING WITH CHILDREN BASED ON TRAUMA-INFORMED CARE

The term "traumatic stress" generally refers to an individual's physical and emotional response to life-threatening events. In children and adolescents, experiences that can cause traumatic stress include physical abuse, sexual abuse, emotional abuse, neglect, violence or unfair treatment between individuals, community & natural disasters violence, and epidemics (UNICEF, 2022). When children are young, if they experience trauma, it will affect the development of the brain. This can cause structural damage to the brain, which has many implications for physical and mental health later in life.

Worryingly, exposure to traumatic events is common among adolescents, with approximately two-thirds of children and adolescents worldwide reporting exposure to at least one traumatic event (Saunders & Adams, 2014).

In order to improve the quality of care and prevent mental health problems for children and young people, Tea Talk Vietnam & CoRE is pleased to present the training course WORKING WITH CHILDREN BASED ON TRAUMA-INFORMED CARE taking place over 2 days from February 19 to 20, 2023 in Hanoi.

📌General Information:
Time: From 8.30 to 17.00 on February 19 and 20, 2023
Location: Cau Giay, Hanoi (The specific location will be announced later)
Languages: Vietnamese, English (with translation support)

📌Objectives of the training course:
Provide background understanding of working with children based on trauma-informed care;
Practical instruction and application of basic skills in working with children based on trauma-informed care in typical cases.

📌For more detailed information about the training, please click the following link: http://bit.ly/3HUSL8M

📌For more information, please contact:
CENTRAL FOR COUNSELING, RESEARCH, AND EMPOWERING COMMUNITY (CoRE)
TEA TALK VIETNAM
Facebook: www.fb.com/teatalkcore or www.fb.com/corecommunity.vn
Email: hello@teatalkvietnam.com
Tel: 091 754 0227 (Trang Nha)

#traumainformedcare
#teatalkvietnam
#corecommunity

April / Author & Editor

Trung tâm Tham vấn, Nghiên cứu và Phát triển Cộng đồng (CoRE) là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận được thành lập năm 2013, hoạt động dưới sự bảo trợ của Doanh nghiệp Xã hội Tea Talk Việt Nam.

Coprights @ CoRE 2013,